Stoel massage/werkplek massage

De stoelmassage is een korte ontspannende en activerende massage om stress en werkgerelateerde klachten als RSI te verlichten en te voorkomen. Tijdens de massage worden rug, schouders, nek, hoofd, armen en handen behandeld.

Kleding vormt hierin geen belemmering, deze kan gewoon worden aangehouden. De stoelmassage is bij uitstek geschikt om op de werkplek of tijdens beurzen, sporttoernooien en evenementen in te zetten.

In 15 minuten weer zo fit als een hoentje

Bij de stoelmassage kunt u kiezen voor een traditionele Japanse drukpuntmassage of een spiergerichte massage. voor beide mogelijkheden geldt dat je je na de behandeling ontspannen en helder voelt.

  • bevordert de lichamelijke conditie
  • stimuleert de circulatie
  • brengt het lichaam in balans
  • werkt ontspannend en verfrissend

De lengte van de stoelmassage is afhankelijk van de wens van de klant. Deze kan worden gegeven in 20 minuten.

De massage wordt in de praktijkruimte van SMASH gegeven en kan ook bij de mensen thuis of bij bedrijven worden gegeven.

Verder vragen wij bij bedrijven een aparte of afgeschermde ruimte (circa 3 x 3 m2) om de massage uit te voeren.

Voordelen stoelmassage bij bedrijven:

Door het aanbieden van stoelmassages onder werktijd  voldoet u voor een groot deel aan de gestelde eisen binnen de Arbo- en Poortwachterwet. Het levert u als werkgever buiten de preventieve werking ook veel ficaal voordeel op wanneer u een stoelmasseur contracteert.

U heeft dan op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968, recht op aftrek van voorbelasting.  Deze voorbelastingaftrek betreft de 19% BTW die over de diensten van de stoelmasseur en de eventuele reiskostendeclaratie betaald wordt.

Tevens kan u als werkgever het gehele factuurbedrag excl. BTW (deze heeft u immers al ontvangen) als bedrijfskosten opvoeren. Zodoende betaalt u minder inkomstenbelasting.

Stoelmassage of reflexzonemassage:

Een stoelmassage of reflexzonemassage kunt u onder de volgende voorwaarden onbelast ter beschikking stellen:

  • U hebt als werkgever een arboplan.
  • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
  • De massage vindt tijdens werktijd op de werkplek plaats.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.