Privacy en algemene voorwaarden

Privacy en algemene voorwaarden

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, enkel wanneer u hiermee schriftelijk akkoord bent gegaan.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en/of overleg.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Wij maken geen gebruik van coockies of andere technieken.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
 • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • De kosten voor de behandeling, zijn € 55,- . U ontvangt aan het einde van de kalendermaand de factuur per mail of desgewenst op papier. De betaling kan contant of per overboeking worden gedaan, met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd, bij niet tijdig annuleren kunnen de kosten voor de behandeling in rekening worden gebracht.
 • Uw behandelaar is aangesloten bij de beroepsvereniging NVST en koepelorganisatie RBCZ/TCZ.