Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Aanmelden voor een cursus en/of opleiding gegeven door SMASH

1.1 Cursisten verbinden zich na inschrijving voor de gehele cursus en/of opleiding.

  1. Schriftelijk via inschrijf formulier
  2. Schriftelijk via Email en/of website
  3. Mondeling ( telefonisch)

1.2 Bevestiging van inschrijving geschiedt door retournering van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier via email en/of post, en betaling.

1.3 Afzeggen : Telefonische en/of schriftelijk gemeld aan SMASH vooraf gaande aan de opleiding/cursus.(zie artikel 2.2 – 2.5)

1.4 Verzetten : Telefonische en/of schriftelijk gemeld aan SMASH vooraf gaande aan de opleiding/cursus.(zie artikel 2.6)

1.5 SMASH heeft het recht om opleidingen en/of cursussen te annuleren en/of te

wijzigen in een andere datum. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging verstuurd per post of per mail.

  1. Betalingen en afspraken

2.1 Betalingen dienen vooraf gaand aan de opleiding/cursus te zijn betaald per bank, tenzij anders afgesproken en bevestigd door SMASH.

2.2 Een inschrijving kan kosteloos worden geannuleerd tot 4 weken voor aanvang van de opleiding/cursus.

2.3 Bij het annuleren van een inschrijving binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding/cursus word er €30,00 administratie kosten in rekening gebracht.

2.4 Bij het annuleren van een inschrijving tot 1 week voor aanvang van de opleiding/cursus word er €50,00 administratie kosten in rekening gebracht.

2.5 Bij het annuleren van een inschrijving binnen 1 week voor aanvang van de opleiding/cursus worden de totale kosten in rekening gebracht.

2.6 Verzetten van een opleiding/cursus kan kosteloos tot 1 week voor aanvang.

2.7 Wettelijk is bepaald dat u 5 werkdagen de tijd heeft om op uw inschrijving terug te komen, daarmee vervallen bovenstaande afspraken/voorwaarden.

2.8 Facturen dienen betaald te worden voor de aangegeven datum op de factuur, tenzij anders vermeld.

2.9 Bezwaren tegen de factuur van welke reden dan ook geven geen recht tot het niet betalen van de factuur.

2.10 Onze bank gegevens : IBAN : NL05 INGB 0006 9742 30-

Tnv. SMASH Stress MASsage Holland
Auteursrechten

3.1 Alle rechten van het door Smash verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Smash, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.

3.2 Zonder schriftelijk toestemming van Smash is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Smash worden verzorgd.

  1. Aansprakelijkheid

4.1 Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist.

4.2 Smash is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

4.3 Smash houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

4.4 Cursist geeft door schriftelijke inschrijving voor een cursus aan akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden.